Jedynaczka

Odtąd prawie całe dni przepędzali razem na rozmowie, na robieniu szkiców, na studiach z natury, na wyszukiwaniu przedmiotów, które by za wzór do czegoś charakterystycznego
posłużyć mogły.
O ile prace tę do wydoskonalenia panny Pelagii posłużyły, o tym mówić nie będziemy, bo to do rzeczy nie należy, ale do jakiego stanu doprowadziły biednego artystę, to poznać
możemy z listu, który w owym czasie do przyjaciela swego pisał.
Między innymi były tam następujące zwierzenia:
VII
Z tego tedy widzisz, kochany Felicjanie, że biedny twój kolega szkolny, twój brat sercem i przyjaźnią, stracił głowę
zupełnie.
Gdyby nie potrzeba wylania się z tym, co mi przepełnia i rozpiera piersi, może bym nawet o tobie zapomniał, jak zapomniałem o tym wszystkim, co było dla mnie tak świętym, co
zajmowało całą myśl moją, do czego dążyłem wszystkimi siłami, jakie Bóg wlał w moje łono. Sztuka! O! czymże ona jest teraz w moich oczach?
Czy tą boginią wzniosłą, której natchnienie podnosi i wydobywa człowieka z kałuży życia, którą czciłem dla niej samej, do której świątyni zbliżałem się w, pocie czoła,
aby z bijącym sercem podnieść tę zasłonę, co jej tajemną piękność okrywa? — Gdzie tam!
Znikł w moim sercu ten hołd czysty i nie skażony żadnym interesem, żadnym ziemskim celem dorobienia się lub majątku, lub zyskownej reputacji; jam ją zniżył do rzędu
posługaczek, użyłem ją za środek, który mnie zbliża do tej, co zajęła wszystkie władze mojej duszy, którąm postawił na tym samym ołtarzu, na którym niegdyś kłaniałem się
tamtej, którą dziś jako narzędzie poniewieram. Stan mój okropny. Rad bym potargać te więzy, które dźwigam, które mię bolą, a do których ona dodaje tylko ogniwo po ogniwie.
Co dzień widzę zwodniczy uśmiech na jej ustach, słyszę słodkie i pełne znaczenia słowa i ten uśmiech, te słowa ściskają tylko moje kajdany, ale ciężaru ich nie umniejszają
wcale.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: