Jedynaczka

Wszakże ta praca, do której prowadził ją wymysł, upór, a nie wrodzona skłonność, sprzykrzyła się jej prędko.
Zamknęła więc fortepian i żadne prośby skłonić jej nie mogły, żeby do niego wróciła. „Ja chcę uczyć się rysunków. To moje powołanie.
Będę artystką, jeżeli mię kto dobrze pokieruje" — mówiła matce i nauczycielkom, zabrała się do ołówków, do farb i z zajęciem, któremu się wszyscy dziwili, zaczęła
kopiować, co się jej nawinęło, obróciwszy swoją fortepianistkę na nauczycielkę rysunków, która i w tej sztuce miała jakie takie początki.
Tu rzeczywiście postęp był ogromny, gdyż się pokazało, że miała prawdziwe i niezmyślone usposobienie, talent giętki i gust niepospolity.
Po roku blisko najusilniejszej pracy umiała Pelisia więcej niż ta, co ją uczyła, nabrała wielkiej łatwości, rękę miała lekką, oko wierne i taki w niej do sztuki tej zrodził
się zapał, że o tym tylko marzyła i myślała, jakby najlepiej w tej mierze użyć czasu i najkrótszą pójść drogą, aby stanąć na tym punkcie udoskonalenia, który się roił w
jej główce.
Zdarzyło się, że jeden z sąsiadów pani Bliczyńskiej, dawny przyjaciel jej męża i który ją wspierał radami w trudnościach gospodarskich, nabył w Warszawie parę portretów
akwarelą robionych, które przywiózł z sobą dla pokazania Pelisi, której talencik cieszył go także.
Portrety te wyobrażały w całej figurze osoby powszechnie wówczas znane w stolicy, robione były z humorem, cokolwiek skarykaturowane, ale tak wyborne co do rysunku i podobieństwa, że
wszyscy przypatrywali się im z wielkim upodobaniem, a Pelisia, która oczu od rysunków tych oderwać nie mogła, zaczęła prosić pana sędziego, aby je na kilka dni u niej zostawił.
Grzeczny staruszek darował jej oba portrety na pamiątkę, co panienkę tak ucieszyło, że mu się rzuciła na szyję i pocałowała go na podziękowanie.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: