Jedynaczka

Szczególniej pannom rozumnym i wesołym, znającym swą wartość, wiedzącym, że ładne, posażne, że mogą wybierać i tytułu starej panny obawiać się nie mają potrzeby, takie
nadstawianie się musi się wydawać niezmiernie zabawnym i usposabiać je naturalnie do ironii i żartowania sobie że wszystkich pretensji w stroju, ekwipażu, liberii, w doborze słów,
w urabianiu głosu, w ruchach i spojrzeniu tych pacjentów, przez które każdy z nich stara się najlepsze zrobić wrażenie i pokazać pannie, jak szczęśliwą z nim będzie, jak tego
wart, aby mu przyszłe swe losy powierzyła. Żadna z panien nie była więcej usposobiona jak panna Pelagia do patrzenia na te wszystkie zabiegi ze strony śmiesznej i pociesznej.
Miała ona rozum, miała rozsądek trafny i zdrowy, wiedziała, że jest piękną, że jest najlepszą w okolicy partią, a patrzyła na świat i na ludzi okiem jeszcze nowym, nie
nazwyczajonym do brania na serio tych wszystkich komedii życia, które już później nie bawią, nie śmieszą i dlatego, że się je na każdym kroku spotyka, wydają się już prawdą i
naturą.
Przy tym wiedziała dobrze, że żadnego z nich nie wybierze, bo w głowie jej był inny bohater, który ich wszystkich przechodził doskonałościami, jakie mu sama nadała na pamięć i
z owego natchnienia, o którym tak często mówiła.
Przekonana była nadto, że ją nikt do wybrania tego lub owego zmuszać nie będzie, bo od dzieciństwa przywykła do panowania nad innymi; nie pojmowała nawet, jak można by ją
skłonić do zrobienia tego, czego by zrobić nie chciała.
Z bezpiecznego więc zupełnie stanowiska przypatrywała się tym panom, którzy czasem pojedynczo, jeden po drugim przybywali, czasem we dwóch razem z wielką jej pociechą zbiegli się.
Żadnemu wszakże nie dała poznać, co o którym myśli.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: